Ontslagvoorstel

Ontslag

Er zijn talloze redenen voor ontslag denkbaar: zo kan jouw functie wegvallen door herstructureringen, pas je volgens de werkgever niet langer in het team of vindt deze dat je onvoldoende functioneert. In dergelijke gevallen zal de werkgever er dan voor kiezen om jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen en jou een ontslagvoorstel te overhandigen.

Dit voorstel hoef je uiteraard niet zomaar te aanvaarden: een goede onderhandelaar kan immers meer halen uit dat voorstel. Onthoud wel: een constructieve oplossing is meestal het beste voor alle partijen.

Ontslagvoorstel; Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Het beëindigen van een dienstverband kan op meerdere manieren geschieden. Zo is het voor de werkgever onder bepaalde omstandigheden mogelijk om toestemming voor uw ontslag aan het UWV dan wel aan de kantonrechter te vragen. De werkgever kan ook pogen om er met u onderling uit te komen en het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen (artikel 7:671 lid 1 BW).

Een dergelijk ontslag met wederzijds goedvinden verdient voor de werkgever in de meeste gevallen de voorkeur, nu daarmee een kostbare procedure bij het UWV of bij de kantonrechter wordt voorkomen. In een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden de wederzijdse afspraken neergelegd.

Ontslagvoorstel; Aandachtspunten bij de vaststellingsovereenkomst

In de eerste plaats zal je uiteraard het ontvangen voorstel goed moeten bestuderen of win je hier het nodige advies voor in. Zelfs al lijkt het jou op het eerste gezicht een goed voorstel: wacht toch nog maar even met het ondertekenen ervan!

Terwijl jij misschien voornamelijk aandacht hebt voor de volledigheid en de juistheid van de ontslagvergoeding en de opzegtermijn, zijn er immers ook talloze andere aandachtspunten die je best meeneemt bij de verdere onderhandelingen. Zo kunnen er regelingen getroffen worden omtrent de niet opgenomen vakantiedagen.

Misschien wil de werkgever toch maar gewoon afstand doen van dat concurrentiebeding? En wat met die smartphone, de laptop of de leasewagen: mag je die dan behouden? Ook dergelijke elementen kunnen een onderdeel vormen van de vaststellingsovereenkomst. Opdat je later niet meer voor ongewenste verrassingen komt te staan, dring je best ook aan op de toevoeging van een finale kwijting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *