Wanneer recht op een transitievergoeding?

Nieuws

Wanneer recht op een transitievergoeding? De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop u volgens de wet (minimaal) recht heeft als u ontslagen wordt of als uw arbeidscontract niet verlengd wordt.

Deze transitievergoeding is in de meeste ontslagsituaties van toepassing, maar er gelden wel enkele uitzonderingen:

  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontslag op staande voet en/of ernstige misdragingen zoals diefstal, verduistering of fraude.
  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt wegens het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U heeft geen recht op een transitievergoeding als u ontslagen worden vanwege een bedrijfseconomische reden én in de op u van toepassing zijnde cao geregeld is dat er recht is op een andere voorziening of financiële regeling.
  • Jonge werknemers (tot 18 jaar) hebben ook geen recht op een transitievergoeding als de gemiddelde arbeidsomvang maximaal 12 uur per week was.

Wanneer recht op een transitievergoeding; Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van je vergoeding hangt af van de datum waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd. Voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn opgezegd of waar een ontslagvergunning bij het UWV is aangevraagd, geldt een overgangsregeling.

Is de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 opgezegd? Dan geldt het oude recht op transitievergoeding (de regeling zoals die tot 31 december 2019 van kracht was). Ook als je de vaststellingsovereenkomst pas na 1 januari 2020 ondertekent of pas na 1 januari daadwerkelijk uit dienst treedt. Let dus goed op wat jouw precieze ontslagdatum is. Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

  • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van jouw arbeidscontract.
  • 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat je langer dan 10 jaar in dienst bent.
  • Ben je ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heb je recht op 1 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na jouw 50ste. De werkgever moet dan wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

Wanneer recht op een transitievergoeding;Is de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 opgezegd?

De hoogte van je vergoeding wordt per 1 januari 2020 op een andere manier berekend. Niet het aantal dienstjaren is leidend, maar het aantal dagen dat jouw dienstverband duurde. Dus ook tijdens je proeftijd. Het maakt niet uit of je een vast contract had of een tijdelijk contract. Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

  • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *